Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Orkla Foods Romania SA

Orkla Foods Romania SA (denumită în continuare ,,Orkla,,), cu sediu în București, str. Copilului, nr. 14-18, et. 2, sector 1, CUI 14624799, J40/15619/2006, tel. 031.8057570, fax 031.805.75.71, website: www.orklafoods.ro, email: contact@orklafoods.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE,) în vigoare, Orkla are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Orkla prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul departamentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

– formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor vizate

– organizare/derulare evenimente/publicitate

– soluționare a cererilor de acces, opoziție, restricționare, etc

– înregistrarea și transmiterea raspunsurilor la cererile privind încălcarea securității datelor cu caracter personal

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Orkla prin departamentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la cererile formulate etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin societății noastre în calitate de operator. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care vă manifestați expres consimțământul în acest sens;

Orkla se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă, astfel încât, să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de Orkla este reprezentata de Regulamentul 2016/679/UE si legislația națională;

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ANSPDCP este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Vă facem cunoscut că în calitate de persoană vizată aveți dreptul de acces, rectificare /ștergere, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul de portabilitate, dreptul de opoziție și proces decizional, individual automatizat în scopul respectării drepturilor dumneavoastră ne puteți transmite notificare la adresa de email contact@orklafoods.ro.

Aveți de asemenea posibilitatea de a vă retrage acordul în orice moment.

Pentru informarea dumneavoastră, aveți de asemenea posibilitatea de a adresa o plângere în fața utoritatii Agenției de Protecție a Datelor din România dacă nu sunteți mulțumit de prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa dataprotection.ro;

ro_RORO